1380
10 بهمن 1401 - 13:54

ارجاع تغییر در برگزاری انتخابات مجلس در حوزه‌های انتخابیه تک کرسی

وکلای ملت با اکثریت آرا با ارجاع یکی از مفاد طرح اصلاح انتخابات مجلس درباره ماده‌ای مربوط به نحوه برگزاری انتخابات مجلس در حوزه‌های دارای یک کرسی نمایندگی به کمیسیون شوراها جهت بررسی بیشتر موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به طرح اصلاح مفادی از قانون انتخاب مجلس در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار داشت.

در این جلسه ماده یک طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس بررسی شد که با توجه به ابهامات موجود در این ماده، عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت، گفت که این ماده برای بررسی بیشتر به کمیسیون شوراها ارجاع می‌شود.

در ماده یک طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی آمده است:

ماده (4) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب  7/ 9/ ‌1378 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده4- چنانچه انتخابات یک یا چند حوزه انتخابیه باطل و یا به هر دلیل از جمله فوت یا انصراف داوطلبان یا منتخبان یا حوادث غیرمترقبه متوقف شده یا برگزار نشود، به‌ نحوی که منجر به عدم انتخاب نماینده گردد و یا اعتبارنامه‌ منتخبان، مورد تأیید مجلس واقع نشود، انتخابات میان‌دوره‌ای در حوزه‌های یادشده هم‌زمان با  اولین انتخابات بعدی مندرج در اصل ششم (6) قانون‌ اساسی جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود.

تبصره - انتخابات مجلس شورای اسلامی حوزه های دارای یک کرسی نمایندگی در صورتی قابل اجراست که تعداد نامزدها حداقل دو نفر باشد. در حوزه‌های انتخاباتی که تعداد کرسی‌های نمایندگی بیش از یک نفر باشد، تعداد نامزدها باید حداقل یک و نیم برابر تعداد کرسی‌های نمایندگی در آن حوزه باشد.

به گزارش تسنیم، کلیات طرح اصلاح مفادی از قانون انتخابات مجلس در جلسه علنی روز گذشته به تصویب رسیده بود و نمایندگان از امروز وارد بررسی جزئیات این طرح شدند.

انتهای‌ پیام/

منبع: تسنیم
شناسه خبر: 1007497